Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ έτους 2021 Ανατολικής Θεσσαλονίκης

4 Ιουνίου 2021

Για να δείτε τις οδηγίες και το πρόγραμμα των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:


Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ έτους 2021.pdf