Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και πρόγραμμα εξετάσεων Δυτικής Θεσσαλονίκης

22 Μαΐου 2018

Για να δείτε τις οδηγίες για την Υγειονομική  Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για  εισαγωγή  στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και πρόγραμμα εξετάσεων πατήστε ΕΔΩ