Κύρωση πινάκων ικανών και μη ικανών υποψηφίων για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.

5 Μαϊου 2022

Κυρώνονται οι πίνακες ικανών και μη ικανών υποψηφίων για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.

 

Δείτε την Απόφαση κύρωσης, εδώ.

 

Δείτε τον Πίνακα Ικανών για κατάταξη υποψηφίων κατηγορίας τεχνικού προσωπικού, εδώ.

 

Δείτε τον Πίνακα Μη Ικανών για κατάταξη υποψηφίων κατηγορίας τεχνικού προσωπικού, εδώ.

 

Δείτε τον Πίνακα Ικανών για κατάταξη υποψηφίων κατηγορίας επιστημονικού προσωπικού, εδώ.

 

Δείτε τον Πίνακα Μη Ικανών για κατάταξη υποψηφίων κατηγορίας επιστημονικού προσωπικού, εδώ.