Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

21 Απριλίου 2020

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ΦΕΚ με την ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020. Για να δείτε την ύλη ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΦΕΚ