Κατάσταση Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά ΣΣΕ

25 Μαΐου 2018

Η ημερομηνία υποβολής των Ελλιπών Δικαιολογητικών είναι έως την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας)

ellipi_dikaiologitika_2018.pdf