Ευκαιρία για τους Υποψηφίους της Αστυνομίας

11 Φεβρουαρίου 2022

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε επτακοσίους τριάντα (730) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εβδομήντα (70). Οι θέσεις σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί και είναι μοναδική ευκαιρία για τους φετινούς υποψηφίους να περάσουν με πολύ χαμηλές βάσεις στις σχολές της Αστυνομίας. 520 θέσεις θα πάρουν όσοι διαγωνίζονται με την γενική σειρά από το γενικό λύκειο , 60 οι πολύτεκνοι και 24 οι τρίτεκνοι στην Αστυφυλάκων ενώ στα Επάλ 28, 3 και 1 αντίστοιχα. Στην σχολή Αξιωματικών 53 θέσεις θα πάρουν όσοι διαγωνίζονται με την γενική σειρά και 6 και 2 οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι αντίστοιχα.