Επιλογή Σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2022 Εξεταστικού Κέντρου ΣΣΑΣ (Κατάσταση Ελλιπών Δικαιολογητικών)

24 Φεβρουαρίου 2022

Ανακοινώνονται καταστάσεις με ελλείποντα δικαιολογητικά υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, που έχουν δηλώσει ως εξεταστικό κέντρο τη ΣΣΑΣ.

 

  1. Για να δείτε την κατάσταση των υποψηφίων που παρουσιάζουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν,  πατήστε εδώ

 

  1. Για την αποκατάσταση των ελλείψεων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

 

α.  Αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση

ssas-dspv@army.gr, το οποίο θα έχει ως θέμα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τον κωδικό υποψηφίου και το ονοματεπώνυμό του.

 

β.  Επισυνάψτε το/τα δικαιολογητικό/ά που παρουσιάζεται/ονται ως έλλειψη, σε αρχείο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μορφής pdf με μέγεθος έως 2 MB και ΟΧΙ μέσω Drive.

 

γ.  Δεκτά γίνονται ΜΟΝΟ τα e-mail που θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και θα έχουν αποσταλεί το αργότερο μέχρι στις 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 24:00 (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν διορθώσεων, προτείνεται τα δικαιολογητικά να αποσταλούν νωρίτερα της παραπάνω ημερομηνίας εκπνοής της προθεσμίας).

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι που παρουσιάζουν έλλειψη που αφορά την «ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ», πρέπει απαραίτητα πριν αποστείλουν τα υπόψη πτυχία, να τα επικυρώσουν ως ακριβή αντίγραφα σε δικηγόρο.

 

elleipseis_dikaiologitikon_ypopsifion_2022.pdf