Ενημέρωση για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2018-19

17 Μαΐου 2018

Η ενημέρωση αφορά τους υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α που θα εξεταστούν από την επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Ανατολίκης Θεσσαλονίκης.

Ενημέρωση για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2018-19.pdf