Δημοσίευση Κληρωθέντων θεμάτων και απαντήσεων, Κατατακτηρίων 2019

17 Οκτωβρίου 2019

Δημοσιεύθηκαν τα κληρωθέντα θέματα και οι απαντήσεις τους για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ