Αριθμός εισακτέων στη Σχολη Ναυτικών Δοκίμων 2018

2 Μαΐου 2018

Ο αριθμός των εισακτέων για την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ) σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ  του 2018 βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα: