Αριθμός εισακτέων στη Σχολη Μονίμων Υπαξιωματικών Nαυτικού(Σ.Μ.Υ.Ν) 2018

31 Μαΐου 2018

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σ.Μ.Υ.Ν σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ για το 2018 βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα: