Αριθμός εισακτέων στη Σχολη Ικάρων (Σ.Ι.) 2018

7 Μαΐου 2018

Ο αριθμός των εισακτέων για την Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ  του 2018 βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα: