Αριθμός εισακτέων στη Σχολη Ευελπίδων 2018

30 Απριλίου 2018

Ο αριθμός των εισακτέων για την Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε)  σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ  του 2018 βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα: