ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΚΕ ΕΤΟΥΣ 2018 Σ.Σ.Ε

15 Ιουνίου 2018

Οι Υποψήφιοι οφείλουν την πρώτη (1η) ημέρα που ξεκινάει η εξέταση της εκάστοτε Ομάδας, να παρουσιαστούν στην Πύλη της ΣΣΕ στις 07:00, έχοντας  μαζί τους φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα 6), Δελτίο ταυτότητας (αστυνομικής ή στρατιωτικής), Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου (ΥΠΠΕΘ) και τις Υγειονομικές Εξετάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει καθώς και συμπληρωμένο το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου (Υπόδειγμα 5)

alfavitiki_katastasi_dekton_ypopsifion_gia_pke.pdf