Υγειονομικές Εξετάσεις

Όλοι οι υποψήφιοι παραπέμπονται σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να θεωρηθούν υγειονομικά κατάλληλοι.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Υγειονομικές εξετάσεις

Υγειονομικές εξετάσεις

Υγειονομικές εξετάσεις
Το Diamantis Sports School παρέχει μέσω ιδιωτικών κλινικών τις απαιτούμενες υγειονομικές εξετάσεις σε ελάχιστο χρόνο, οργανωμένα, μεθοδικά και αξιόπιστα.