Όρια Αγωνισμάτων

 

 

στρατος ξηρας

Δρόμος
100m
Δρόμος
1 μιλίου
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Κάμψεις - τάσεις
των αγκώνων
Αναδιπλώσεις του κορμού
με τα χέρια στη ανάκαμψη
και γόνατα διπλωμένα
Μεταφορά δύο (2) κανίστρων (δοχείο μεταφοράς ύδατος), 20 χλγ. έκαστο, για 150 μ. χωρίς επαφή των κανίστρων με το έδαφος Έλξεις σε
μονόζυγο
Ελεύθερη κολύμβηση 50μ.
ΕΠ.ΟΠ. 16'' 7'30 1.05m 3.60m 4.50m 15 σε 2' 20 σε 2' 2' 4 3'

 

Τα όρια των αγωνισμάτων είναι κοινά στον στρατό ξηράς, στο πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία ενώ διαφοροποιούνται στις ειδικες δυνάμεις όπως βλέπετε στον παρακάτω πίνακα:

Ειδικές Δυνάμεις

στρατος ξηρας

Δρόμος
100m
Δρόμος
1 μιλίου
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Κάμψεις - τάσεις
των αγκώνων
Αναδιπλώσεις του κορμού
με τα χέρια στη ανάκαμψη
και γόνατα διπλωμένα
Μεταφορά δύο (2) κανίστρων (δοχείο μεταφοράς ύδατος), 20 χλγ. έκαστο, για 150 μ. χωρίς επαφή των κανίστρων με το έδαφος Έλξεις σε
μονόζυγο
. Ελεύθερη κολύμβηση 50μ.
ΕΠ.ΟΠ. 16'' 7'30 1.05m 3.60m 4.50m 30 σε 2' 30 σε 2' 2' 6 3'