Όρια Αγωνισμάτων

 

ΕΠ.ΟΠ.

στρατος ξηρας

Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Ελεύθερη
κολύμβηση
50m
ΕΠ.ΟΠ. 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m -

 

Στρατός Ξηράς

στρατος ξηρας

Δρόμος
100m
Δρόμος
1 μιλίου
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Κάμψεις - τάσεις
των αγκώνων
Αναδιπλώσεις του κορμού
με τα χέρια στη ανάκαμψη
και γόνατα διπλωμένα
Έλξεις σε
μονόζυγο
ΕΠ.ΟΠ. 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m 30 σε 2' 30 σε 2' 4