Εκπαίδευση

Αμέσως μετά την κατάταξη τους, οι κατατασσόµενοι θα υποστούν ταχύρρυθµη βασική εκπαίδευση και εκπαίδευση ειδικότητας, µε σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών τους γνώσεων και την ενηµέρωση τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, µετά το πέρας των οποίων θα τοποθετηθούν σε µονάδες εκστρατείας – υπηρεσίες που διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήµατα και χρησιµοποιούν υλικά και µέσα υψηλής τεχνολογίας. 

Πρόγραμμα νίκης

Πρόγραμμα νίκης
Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα που εξασφάλισε την επιτυχία σε πάνω από 6.100 υποψηφίους -το πρόγραμμα του Γιάννη Διαμαντή, του γυμναστή-εκπαιδευτή που οργάνωσε την πρώτη αθλητική προετοιμασία στην Ελλάδα.