Νοσήματα Άνω και Κάτω Άκρων

Κάθε μόνιμη συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία ως προς τον αριθμό, τον άξονα και τις σχέσεις των μελών εάν επιφέρει παραμόρφωση ή λειτουργικές διαταραχές αυτών, απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού, η έλλειψη ή ο ακρωτηριασμός του αντίχειρα στο ένα χέρι, η δυσκαμψία ή αγκύλωση ή αστάθεια τριών δακτύλων στο επικρατούν χέρι, συνδεσμικές κακώσεις με αστάθεια μεσαίων αρθρώσεων (ποδοκνημική, πηχεοκαρπική) με λειτουργικές διαταραχές κ.λ.π