Νοσήματα Ουρήθρας και Γεννητικών Οργάνων

Επισπαδίας ή υποσπαδίας , κρυψορχία ή εκτοπία του ενός όρχεως όταν ο άλλος 30 παραμένει υγιής , η συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής, στενώματα της ουρήθρας με λειτουργικές διαταραχές κ.λ.π.