Νοσήματα Ουροδόχου Κύστης

Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης με λειτουργικές διαταραχές , κακοήθη νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης, νευρογενής κύστη, κυστεκτομή για οποιαδήποτε αιτία και εκτροπή ούρων κ.λ.π.