Νοσήματα Καρδιάς και Αγγείων

Στεφανιαία νόσος ή ανεπάρκεια στεφανιαίων, συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, χειρουργημένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, περικαρδίτιδες υποτροπιάζουσες, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και της αγωγής του ερεθίσματος, αρτηριακή υπέρταση έστω και μικρού βαθμού, μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού ή πλήρης αποκλεισμός δεματίου του Ηis, σύνδρομο Wolf-Parkinson-White μετά από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο , εκτεταμένοι κιρσοί με λειτουργικές διαταραχές , σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου , μόνιμη τέλεια αρρυθμία, ανεύρυσμα αορτής, πνευμονική υπέρταση κ.λ.π.