Νοσήματα του Θώρακα

Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη 29 χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, βρογχιεκτασίες, μόνιμη ατελεκτασία, σαρκοείδωση, αερώδεις κύστεις πνεύμονα, σύνδρομο υπνικής άπνοιας κ.λ.π.