Ψυχικά Νοσήματα

Ψυχωτικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, λοιπές άτυπες σχιζοφρενικές ή συναισθηματικές ψυχώσεις), νευρωτικές διαταραχές, διαταραχή από χρήση παράνομων ουσιών και κατάχρηση ή εξάρτηση από το αλκοόλ, διαταραχή προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζότυπη, αντικοινωνική, ψυχαναγκαστική κ.λπ.), ψυχοσεξουαλικές διαταραχές (όπως η διαταραχή ταυτότητος φύλου), νοητική καθυστέρηση, αναπτυξιακή διαταραχή, διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.ά., διαταραχές συμπεριφοράς με έναρξη στην παιδική ηλικία όπως ενούρηση, εγκόπριση, ΤΙΚ, τραυλισμός βατταρισμός, υπνοβασία κ.λπ.