Αθλητικές Δοκιμασίες

Όσοι κριθούν «Κατάλληλοι» από την Α.Ν.Υ.Ε., υποβάλλονται σε αθλητική δοκιμασία ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας, που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ, Σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής