Πίνακας Νοσημάτων

Γενικά Νοσήματα

Η Ρευματοειδής Αρθρίτις, οι οροαρνητικές σπονδυλαρθοπάθειες και άλλες αρθρίτιδες οποιασδήποτε αιτιολογίας.
Αντανακλαστική συμπαθητική αλγοδυστροφία.
Μόνιμες βλάβες μεγάλων αρθρώσεων ή συγγενείς δυσπλασίες, καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι αρθρώσεων.
Γενικευμένη οστεοπώρωση.
Ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως μεγάλου ή μικροτέρου βαθμού ή νοσογόνος παχυσαρκία. (ΔΜΣ < 19 ή > 27 χλγ/μ2 για άρρενες και <18 ή > 25 χλγ/μ2 θήλεις).
Μεταβολικές παθήσεις (βλεννοπολυσακχαριδώσεις, μεγαλακρία, λιποδυστροφίες, αιμοχρωμάτωση, νόσοι εναποθέσεως λιπιδίων), σύνδρομο Υπερελαστικότητας, νόσος Paget, Οικ. Μεσογ. Πυρετός, ινομυαλγία, αυχ.σύνδρομο, όλα τα νοσήματα του κολλαγόνου, φυματίωση ιαθείσα ή μη, συρίγγια ενεργά με σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές λειτουργικές διαταραχές, σύφιλη και συφιλιδικές βλάβες, λοίμωξη HIV με ή χωρίς λειτουργικές διαταραχές ανεξαρτήτως ανταποκρίσεως σε θεραπεία, υδατίδες κύστεις μονήρεις ή πολλαπλές.
Παραμορφώσεις προσώπου, κατάγματα με ατελή πώρωση ή άλλες συναφείς παθήσεις που επηρεάζουν σε μέτριο ή σοβαρότερο βαθμό τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.