Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμότειχου υπάγεται οργανικά στη Σχολή Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 (π.δ. 414/1995), και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους υποδέχθηκε τα πρώτα υποψήφια μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας για εκπαίδευση.

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής και σίτισης των εκπαιδευόμενων νέων αστυνομικών, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Το κτίριο κοιτώνων ανδρών δυναμικότητας στέγασης 350 μαθητών και στο ισόγειο του οποίου στεγάζονται: τα μαγειρεία, τα εστιατόρια, το ιατρείο της Σχολής, το αναρρωτήριο, το οπλουργείο, τα πλυντήρια και διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι.
  • Το κτήριο κοιτώνων γυναικών, δυναμικότητας στέγασης 250 μαθητριών, στο οποίο συστεγάζονται το συνεργείο ξυλουργικών, ηλεκτρικών υδραυλικών βλαβών καθώς και αποθηκευτικοί χώροι.
  • Το διοικητήριο, τα έντεκα διδακτήρια και η τεράστια σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με εγκατεστημένη μόνιμη μικροφωνική – ηχητική εγκατάσταση και video projector με οθόνη προβολής.
  • Επίσης στο χώρο του Τ.Δ.Α. και σε συνεργασία της υπηρεσίας με την οικεία Α.Δ. Ορεστιάδας  λειτουργεί πρατήριο υγρών καυσίμων για το ανεφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων. 

Οι εκπαιδευτικοί χώροι, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι επιπλέον χώροι που διαθέτει (ιατρείο, αναρρωτήριο, οπλουργείο, διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι κ.α.) έχουν διαμορφωθεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα των αστυνομικών σχολών.

Το Τμήμα διαθέτει αυτόνομο πεδίο βολής για την πρακτική εκπαίδευση των νέων αστυνομικών. Ξεχωριστή θέση στις εγκαταστάσεις της Σχολής καταλαμβάνει το Ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου.