Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καρδίτσας

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 164/92 και λειτούργησε για πρώτη φορά το Μάιο 2003. Εδρεύει στη Καρδίτσα στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 4 στρεμμάτων, όπου δύνανται να εκπαιδευτούν έως 200 άτομα.