Τεχνική Εκπαίδευση

Η Τεχνική εκπαίδευση έχει σκοπό την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων – εµπειριών ώστε να µπορούν οι Σπουδαστές να κατανοούν και να συντηρούν τα µέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός.

∆ιεξάγεται στα εργαστήρια Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών, Μηχανών Ελικοπτέρων, Μηχανουργικής Τεχνολογίας και

Αντοχής Υλικών και σε εγγύς Στρατιωτικά Εργοστάσια.

Στην Τεχνική εκπαίδευση εντάσσονται και τα παρακάτω µαθήµατα: 

 1.Μηχανολογία 

 2.Ηλεκτροτεχνία 

 3.Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως 

 4.Ηλεκτρικές Μηχανές 

 5.Ηλεκτρονικά 

 6.Ηλεκτρικές Μετρήσεις 

 7.Πυροµαχικά 

 8.Αεροσκάφη – Ελικόπτερα 

 9.Θερµοδυναµική 

Τι είναι τα ψυχομετρικά τεστ;

brane

Η Ψυχομετρική Δοκιμασία γίνεται μπροστά σε Επιτροπή Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία -tests Προσωπικότητας- και σε προφορική, για να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλοι για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις ή την Αστυνομία.