Τεστ Χωρικού Συλλογισμού

Το τεστ Χωρικού Συλλογισμού διαπιστώνει την ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε σχήματα που εμφανίζονται με διαφορετική μορφή (σχεδίου ή τρισδιάστατη) και δυνατότητας σύνθεσης και συναρμολόγησης αντικειμένων.

Στο παρακάτω παράδειγμα ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει ποιος από τους κύβους δεξιά δεν μπορεί να σχηματιστεί αξιοποιώντας το σχήμα αριστερά;  
χωρικου 

Ψυχομετρική Δοκιμασία

ψυχομετρικα
Είμαστε οι μόνοι που προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας με εξειδικευμένους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου για τις ψυχομετρικές εξετάσεις, τα tests προσωπικότητας και τα matrix tests.