Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού

Το τεστ Λεκτικού Συλλογισμού διαπιστώνει την ικανότητα του ατόμου να εξάγει λογικά συμπεράσματα από πολυσύνθετες γλωσσικές πληροφορίες.

Στο παρακάτω παράδειγμα ο υποψήφιος έχει να συνδυάσει τις παρακάτω λέξεις κατά ζεύγη :

πίνακας2

Ένα δεύτερο παράδειγμα άσκησης λεκτικού συλλογισμού είναι όπως το παρακάτω όπου δίνεται μια λέξη π.χ. άγροίκος και θα πρέπει να βρεθεί μια λέξη με συγκεκριμένο αριθμό γραμμάτων (στην περίπτωσή μας 9 γράμματα), που αρχίζει με το ίδιο γράμμα και έχει την ίδια σημασία (αμόρφωτος)

πίνακας3

Ψυχομετρική Δοκιμασία

ψυχομετρικα
Είμαστε οι μόνοι που προετοιμάζουμε τους υποψηφίους μας με εξειδικευμένους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου για τις ψυχομετρικές εξετάσεις, τα tests προσωπικότητας και τα matrix tests.