Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού

Το τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού, διαπιστώνει την ικανότητα του ατόμου να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς, όταν οι πληροφορίες που έχει είναι αφηρημένες, υπό τη μορφή διαγραμμάτων.

Στο παρακάτω παράδειγμα ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει το σχήμα που ταιριάζει στο κενό στο πλαίσιο αριστερά :

διαγραμματικού1

Ή να επιλέξει το επόμενο τετράγωνο σε μια σειρά τετραγώνων, όταν του δίνονται ορισμένες επιλογές

διαγραμματικου2