Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού

Το τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού, διαπιστώνει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τη σημασία των αριθμών, να τις επεξεργάζεται και να προχωρά στη λήψη αποφάσεων με βάση τα αριθμητικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και να επιλύει προβλήματα.

Στο παρακάτω παράδειγμα ο υποψήφιος πρέπει να βρει ποια είναι η τιμή ενός εκ των τριών ίσων αριθμών, όταν ο αριθμητικός μέσος (μέσος όρος) έξι αριθμών είναι 7 και οι τρεις από τους αριθμούς είναι το 6, 3 και το 9.

Ή να βρει ποιoς αριθμός λείπει σε μια αριθμητική ακολουθία π.χ. 42, ?, 26, 18, 10, 2.