Συχνές ερωτήσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πως βγαίνει η βάση των Τ.Ε.Φ.Α.Α.; 

Η βάση των Τ.Ε.Φ.Α.Α. φτιάχνεται από δυο πράγματα:

α) Μόρια γραπτών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

β) Μόρια αθλημάτων.

Το σύνολο των μορίων των υποψηφίων από γραπτά και αγωνίσματα είναι αυτό που δίνει τις Βάσεις. Πχ. Από γραπτά έχεις 13.000 μόρια και 3.000 μόρια από τα αγωνίσματα. Σύνολο 16.000 μόρια.