Συμμετοχή σε μεγάλες και μικρές ομάδες

Τα θέματα που αναπτύσσονται σε αυτές τις ομάδες είναι καθημερινά κοινωνικά θέματα και οι υποψήφιοι πρέπει δείχνουν προθυμία και ενδιαφέρον να συμμετέχουν στη συζήτηση, όπου με σαφήνεια να καταθέτουν τις απόψεις τους, ενώ τα μη λεκτικά μηνύματα του σώματός τους πρέπει να φανερώνουν άνεση, αυτοέλεγχο, έλλειψη νευρικότητας και ο τόνος της φωνής τους να είναι ήρεμος και φιλικός και να μην είναι επιθετικός ή επικριτικός.