Σ.Σ.Ε.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

σσε

Η Σ.Σ.Ε. είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του κράτους (ΑΣΕΙ), είναι ισότιμο με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, και χορηγεί ισότιμα πτυχία με αυτά. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική) και ακαδημαϊκή.
Η έδρα της Σχολής βρίσκεται νότια της Αθήνας στο Δήμο Βάρης Αττικής.


Το σώμα των Ευελπίδων οργανώνεται σε ένα Σύνταγμα των δύο (2) Ταγμάτων. Τα Τάγματα ονομάζονται προς τιμήν ηρώων, 1ο Τάγμα Ευελπίδων «Τχης (ΠΖ) Βελισσάριος Ιωάννης και 2ο Τάγμα Ευελπίδων «Τχης (ΠΒ) Παπαρρόδου Ιωάννης.

Τι είναι τα ψυχομετρικά τεστ;

brane

Η Ψυχομετρική Δοκιμασία γίνεται μπροστά σε Επιτροπή Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία -tests Προσωπικότητας- και σε προφορική, για να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλοι για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις ή την Αστυνομία.