Φοίτηση

Στη Σχολή, οι Ναυτικοί Δόκιμοι καταρτίζονται ακαδημαϊκά, από το καθηγητικό προσωπικό των διαφόρων Τομέων της. Η πρακτική εξάσκηση, όπως και η καλλιέργεια του Ναυτικού πνεύματος, πραγματοποιούνται με τη διδασκαλία:

  • της Ναυτικής Τέχνης,
  • την εκτέλεση γυμνασίων καθώς επίσης
  • και εκπαιδευτικών ταξιδίων, στο εσωτερικό και εξωτερικό, με πλοία, υποβρύχια, ελικόπτερα και αεροπλάνα.


Η έναρξη του ετησίου προγράμματος ταυτίζεται με την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η διαφοροποίηση υφίσταται μόνο για το πρώτο έτος οπότε και η έναρξη είναι λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, οπότε καλούνται για κατάταξη οι επιτυχόντες και αρχίζει η προπαίδευση διάρκειας 3-4 εβδομάδων. Η περίοδος αυτή ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία των πρωτοετών και την πλήρη ένταξή τους στη ζωή της ΣΝΔ.

Τα έξοδα φοίτησης, βαρύνουν το Δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα οι σπουδαστές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής. Οι Δόκιμοι καθ' όλο το έτος λαμβάνουν τέσσερις μακράς διάρκειας άδειες, την περίοδο των Χριστουγέννων / Πρωτοχρονιάς για δυο εβδομάδες, την περίοδο του Πάσχα, περίπου μία εβδομάδα και δυο περιόδους πριν και μετά του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου, περίπου δέκα ημερών εκάστη.

Οι απόφοιτοι υποχρεούνται να παραμείνουν στο στράτευμα για οκτώ έτη.

Η ζωή στην σχολή

Η εκπαιδευτική ημέρα στη Σχολή ξεκινά νωρίς το πρωί. Για πέντε ημέρες την εβδομάδα οι Δόκιμοι εφαρμόζουν ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (ακαδημαϊκή, αθλητική, ναυτική και στρατιωτική), που εμπλουτίζεται με κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, όπως επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις, χοροεσπερίδες, ναυταθλητικούς αγώνες, κ.ά. Στη διάρκεια της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου το πρωινό αφιερώνεται στην ακαδημαϊκή και τη ναυτική εκπαίδευση σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εργαστήρια, ενώ το απόγευμα διατίθεται για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Σχολής, όπως αθλοπαιδιές, πεζικές ασκήσεις, ενημερωτικές ομιλίες, μελέτη, κτλ. Κατά τη θερινή περίοδο εκπαίδευσης η ζωή του Ναυτικού Δοκίμου είναι συνδεδεμένη με τη διαβίωση στο πλοίο και την εκτέλεση πρακτικών ναυτικών ασκήσεων και γυμνασίων.