Σχεδίαση Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής

Η σχεδίαση Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής είναι μια διαδικασία με την οποία μπορούν να ανιχνευτούν συναισθηματικές δυσκολίες ή δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις ή η γενικότερη ψυχολογική κατάσταση του εξεταζόμενου και τις στάσεις και αντιλήψεις του απέναντι στα δύο φύλα.

Δίνονται δύο παραδείγματα σκίτσων με αρκετές ατέλειες καθώς απουσιάζουν στην κάτω φιγούρα τα άκρα, ενώ στη πάνω δεν είναι σχηματισμένο το πέλμα και δε φορά παπούτσια.  Η κάτω φιγούρα έχει πολύ καλές λεπτομέρειες στο κεφάλι(Ο ψυχολόγος βγάζει συμπεράσματα από όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις).

σκιτσο1

σκιτσο2