Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Στη Σχολή λειτουργεί το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών και οι Ναυτικοί Δόκιμοι κατατάσσονται στις κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών. Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε τέσσερα έτη. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των Ν. Δοκίμων καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών τα οποία υποστηρίζουν τη θεωρητική και πρακτική ναυτική εκπαίδευση.

Το ακαδημαϊκό έτος είναι οργανωμένο σε τρία τετράμηνα.

Αρχικά, το χειμερινό τετράμηνο το οποίο αφορά το διάστημα από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τα μέσα Φεβρουαρίου.

Έπειτα, το εαρινό τετράμηνο, το οποίο ξεκινάει στα μέσα Φεβρουαρίου κι ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουνίου.

Το πρόγραμμα ακαδημαϊκής μόρφωσης διαρκεί 14 εβδομάδες και ολοκληρώνεται με περίοδο γραπτών εξετάσεων που διαρκεί 3 εβδομάδες για κάθε ένα από τα τετράμηνα, τα οποία αποτελούν την χειμερινή περίοδο εκπαίδευσης.

Η Θερινή περίοδος περιλαμβάνει  τον Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου(ΘΕΠ) της Σχολής, ο οποίος διεξάγεται κάθε καλοκαίρι από τα μέσα Ιουλίου έως και τα τέλη Αυγούστου, δηλαδή είναι διάρκειας 45-50 ημερών. Οι μισές μέρες είναι εν πλω και οι άλλες μισές εν όρμω σε λιμάνια του εξωτερικού, επί το πλείστον Ευρωπαϊκά.

Οδηγός Σπουδών Μαχίμων 

Οδηγός Σπουδών Μηχανικών

Περικλής Μόκαλης

Περικλής Μόκαλης

Η καλύτερη προετοιμασία για τα ΤΕΦΑΑ και τις στρατιωτικές σχολές σε όλη την Ελλάδα από μία εξαιρετική ομάδα προπονητών !

Δείτε όλα τα testimonials