Αστυνομική Ακαδημία

αστυνομια

Αποστολή

Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το διδακτικό προσωπικό των Παραγωγικών Σχολών καθώς και των Σχολών Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας, απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίων, ειδικούς επιστήμονες και Αξιωματικούς με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας.

Στη διδασκόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται μαθήματα Πανεπιστημιακών Σχολών, ειδικότερα επαγγελματικά, καθώς και πρακτικών αστυνομικών εφαρμογών.

Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο και τις εξής Υπηρεσίες :

Οι σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση μέσα από το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων οι υποψήφιοι είναι η Σχολή Αξιωματικών και η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

Φλώρος Κώστας

Φλώρος Κώστας

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
16.410 Μόρια
28ο ΓΕΛ  Θεσ/νίκης
-----------------------

Με σκληρή δουλειά και επιμονή, μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Αυτά τα δύο, σε συνδυασμό με τις άριστες γνώσεις του προπονητή μου, είναι το κλειδί για την επιτυχία. Τον ευχαριστώ πολύ!

Δείτε όλα τα testimonials