Σ.Α.Ν.

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλείας - Σ.Α.Ν.

σαν

Η ΣΑΝ αποτελεί Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του κράτους (ΑΣΕΙ), ισότιμο με τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας, έχει 4ετή φοίτηση, και η έδρα της είναι στο Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ Α" στην Αθήνα. Υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ και υποστηρίζεται σε θέματα Διοικητικής Μέριμνας από το ΓΕΣ. Διοικείται από Αξιωματικό απόφοιτο της ΣΑΝ.

Η Σ.Α.Ν. είναι η μόνη σχολή των σωμάτων ασφαλείας που ''δίνει'' το αμετάθετο στους αποφοίτους της στο 401 ή στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο που βρίσκονται Αθήνα - Θεσσαλονίκη αντίστοιχα και μάλιστα το κάθε στέλεχός της μετατίθεται σχεδόν πάντα στο νοσοκομείο - πόλη που επιλέγει. Αυτό κατατάσσει τη Σ.Α.Ν. σε μια από τις κορυφαίες επιλογές των σωμάτων ασφαλείας.