Εισαγωγή Ελληνοκυπρίων - Αλλοδαπών

Στη Σ.Μ.Υ.Ν. μπορούν να φοιτήσουν, υπό καθεστώς παροχής υποτροφίας, Ελληνοκύπριοι καθώς και Αλλοδαποί σπουδαστές, από διάφορες xώρες, ο αριθμός των οποίων, καθώς και η κατανομή τους σε ειδικότητες, καθορίζεται με βάση ειδικά προγράμματα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και τα κριτήρια αποδοχής των, καθορίζονται στις σχετικές διακρατικές συμφωνίες και εγκυκλίους, βρίσκονται στις αντίστοιχες Ελληνικές και Ξένες Πρεσβείες και ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα :

  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
  • Πιστοποιητικό Σπουδών.
  • Πιστοποιητικό Υγείας.
  • Επίσημη Βεβαίωση της Κυβέρνησης των, ότι τους έχει επιλέξει για τη συγκεκριμένη Στρατιωτική Σχολή και τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Οι αλλοδαποί σπουδαστές πριν την εισαγωγή τους στη Σχολή, φοιτούν σε σχολείο εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, διάρκειας ενός έτους. Μετά την εισαγωγή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν. ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαιδεύσεως των υπολοίπων Δοκίμων Υπαξιωματικών, με επιπλέον ώρες διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας ανά εβδομάδα.

Στη διάρκεια της φοίτησής τους, η Σχολή βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις πρεσβείες και εκπροσώπους των Χωρών από τις οποίες προέρχονται και τους ενημερώνει για την πρόοδο και την απόδοσή τους.

Μετά την αποφοίτησή τους από την Σχολή, επιστρέφουν στις χώρες τους και εντάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό των Κρατών τους ή κατόπιν σχετικής διακρατικής συμφωνίας, δύνανται να παραμείνουν για ορισμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και να συνεχίσουν την πρακτική εκπαίδευση τους, ως Υπαξιωματικοί, επί Ελληνικών Πολεμικών Πλοίων.

Η υποτροφία που παρέχεται στους αλλοδαπούς Δοκίμους Υπαξιωματικούς, περιλαμβάνει διαμονή και πλήρη διατροφή εντός της Σχολής, ραφή στολών και άλλο ρουχισμό. Επίσης καλύπτει όλα τα έξοδα διδασκαλίας και εκπαίδευσης.

Γιάννης Ευσταθιάδης

Γιάννης Ευσταθιάδης

Αν και υπάρχουν τόσοι σύλλογοι ευτυχώς έκανα τη σωστή επιλογή και ηρθα στην ομάδα όπου η οργάνωση ,η πειθαρχία και (προφανώς)η επιτυχία είναι δεδομένα .Χαρηκα πολυ που προετοιμαστηκα απο πραγματικους επαγγελματιες . Τους ευχαριστώ για όλες τις εμπειρίες που μου προσέφεραν. Αν χρειαζοταν να ξανακανω αθλητική προετοιμασία θα διάλεγα σίγουρα την ίδια ομάδα

Δείτε όλα τα testimonials