Βιβλιοθήκη

1.Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει δική της βιβλιοθήκη για χρήση από τους Δόκιμους τους διδάσκοντες, τους εκπαιδευτές και το προσωπικό της Ακαδημίας. 

2.Ο Διευθυντής Σπουδών φροντίζει για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης, κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια νέων βιβλίων.

3.Επιτρέπεται ακόμη να δέχεται δωρεές βιβλίων από ιδιώτες και οργανισμούς. Τέτοιες δωρεές αναφέρονται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για την έκδοση της σχετικής απόφασης για εγγραφή στα βιβλία υλικού της Ακαδημίας.

4.Η επίβλεψη και η συντήρηση του υλικού της βιβλιοθήκης γίνεται με ευθύνη του Κοσμήτορα της Ακαδημίας που βοηθείται στο έργο του από Αξιωματικό Διμοιρίτη, που ονομάζεται "Έφορος βιβλιοθήκης".

5.Η είσοδος στην βιβλιοθήκη επιτρέπεται σε ώρες που ορίζονται από το Διοικητή της Ακαδημίας. Συγκεκριμένα από Ω/09:30 ως και Ω/13:00.

6.Τα βιβλία που ζητούνται από τους καθηγητές, Αξιωματικούς και Δόκιμους για μελέτη για ορισμένο χρονικό διάστημα, δίνονται με απόδειξη και με ευθύνη του `Εφόρου της βιβλιοθήκης.

Για τον κατάλογο των βιβλίων της βιβλιοθήκης μπορείτε να μεταφερθείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Κατάλογος Βιβλίων

Σύνολο Βιβλίων

Μαμάκη Κυριακή

Μαμάκη Κυριακή

Σε μια τόσο απαιτητική χρονιά όπως αυτή της Γ λυκείου ο κάθε μαθητής και παράλληλα υποψήφιος για τις σχολές του Στρατού, Αστυνομίας ή Πυροσβεστικής θέλει να εξασφαλίσει την επιτυχία του, αφενός στις Πανελλήνιες και αφετέρου στα αγωνίσματα χωρίς να επιβαρύνει πολύ το πρόγραμμά του. Το Diamantis Sports School χάρη στους καταρτισμένους προπονητές και το εξειδικευμένο πρόγραμμα προπονήσεων εξασφαλίζει την σίγουρη επιτυχία. Άλλωστε τα παραπάνω αποδυκνύονται από το σύνολο των επιτυχιών της ομαδας.

Δείτε όλα τα testimonials