Πτητική Εκπαίδευση

Σκοπός της Πτητικής Εκπαίδευσης είναι η απόδοση στην ΠΑ Αξιωματικών Κατεύθυνσης Ιπταμένων, ικανών με το πέρας της, για την περαιτέρω επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ΠΑ.

Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται με μαθήματα προετοιμασίας πτήσεων, διαλέξεις, εξομοιωτές πτήσεων και ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, όπου αυτά διατίθενται. Η εκπαίδευση αέρος διενεργείται με διατιθέμενα πτητικά μέσα.

Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε στάδια. Τα στάδια, ο σκοπός και οι ώρες εκάστου σταδίου, καθορίζονται με απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις απαιτήσεις της ΠΑ και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Οι έξοδοι, οι ώρες και το ακριβές περιεχόμενο κάθε σταδίου καθορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το πλαίσιο πτητικής εκπαίδευσης, ο Ιπτάμενος Ανθυποσμηναγός, πριν την τοποθέτησή του σε Μονάδα της ΠΑ, ακολουθεί πέντε συνολικά στάδια εκπαίδευσης.

  • το Στάδιο Επιλογής (1ο έτος)
  • το Αρχικό Στάδιο (2ο έτος,  β' εξάμηνο)
  • το Βασικό Στάδιο (3ο έτος,  α' εξάμηνο)
  • το Προκεχωρημένο Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)
  • το Επιχειρησιακό Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι 'Ικαροι παρακολουθούν διαλέξεις, συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες καθώς επίσης συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια κι επισκέψεις. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πέρας των σπουδών τους οι Ίκαροι όλων των Κατευθύνσεων – Ειδικεύσεων εκπονούν Διπλωματική εργασία, η οποία είναι θεωρητική ή και πειραματική ερευνητική εργασία, σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της Πολεμικής Αεροπορίας.