Πρότυπο Απόφοιτου Σχολής Ευελπίδων

Ο απόφοιτος είναι Αξιωματικός ο οποίος:

α. Υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους του Ελληνικού Κράτους 

β. Διακατέχεται από επαγγελματισμό κι αναπτύσσει τη συναδελφικότητα στους κόλπους του Στρατού Ξηράς

γ. Διαπνέεται από αγάπη για τον Στρατό Ξηράς σέβεται και τηρεί τις παραδόσεις του, είναι ενσυνείδητα πειθαρχικός, ενεργεί δε και συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις διαταγές και τη στρατιωτική δεοντολογία 

δ. Διαθέτει κατάρτιση και μπορεί να αξιοποιεί τις γνώσεις του, ώστε να εκτελεί με επιτυχία την αποστολή του και να εκμεταλλεύεται τις εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητας του.

ε. Έχει αναπτύξει ηγετικές ικανότητες και γνώσεις διοικητικής, απαραίτητες για την άσκηση αποτελεσματικής διοικήσεως κι ελέγχου του προσωπικού και των μέσων που του διατίθενται.

στ. Ανταποκρίνεται σε υψηλά κριτήρια φυσικής και ψυχικής αντοχής, για να αντιμετωπίζει με επιτυχία απαιτήσεις παρατεταμένης προσπάθειας, στερήσεων και κακουχιών σε καιρό ειρήνης, έντασης και πολέμου

ζ. Γνωρίζει τα εθνικά θέματα, το διεθνές περιβάλλον και τα σημαντικά διεθνή προβλήματα καθώς και τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν την χώρα μας.

η. Διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης, καθήκοντος και πίστης προς την πατρίδα, υπηρετεί δε με αξιοπρέπεια, ενθουσιασμό και αυταπάρνηση την αποστολή του Στρατού Ξηράς.