Προοπτικές Εξέλιξης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ανθυποπυραγών ονομάζονται Ανθυποπυραγοί και υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς δικαίωμα παραίτησης για δέκα χρόνια από την ημερομηνία αποφοίτησης τους από τη Σχολή. Εξελίσσονται ανάλογα με τις υπάρχουσες θέσεις και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσεων και προαγωγών, μέχρι τους ανώτατους βαθμούς του Πυροσβεστικού σώματος, εκτός από αυτούς που προέρχονται από Πυρονόμους οι οποίοι συνεκπαιδεύονται με τους υπόλοιπους στο 2ο έτος σπουδών του Τμήματος Ανθυποπυραγών (Δ' κατηγορία) και προάγονται μέχρι και το βαθμό του Επιπυραγού.

Πάντα Πρώτοι

Πάντα Πρώτοι
ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α! Από το 1983 είμαστε οι μοναδικοί που κατακτήσαμε και ανανεώνουμε το πανελλήνιο ρεκόρ. Ασυναγώνιστο και το 100% επιτυχία στα Σώματα Ασφαλείας που εγγυώμαστε και με συμβόλαιο!