Πότε θα ανοίξουν τα στάδια για υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και Τ.Ε.Φ.Α.Α

10 Μαΐου 2020

Το Diamantis Sports School ενημερώνει τους υποψηφίους των στρατιωτικών σχολών, σχολών πυροβεστικής, αστυνομίας, λιμένικού και Τ.Ε.Φ.Α.Α ότι τα στάδια θα ανοίξουν για αυτούς την Δευτέρα 18 Μαΐου.