Ποιο αγώνισμα είναι πιο εύκολο και ποιο πιο δύσκολο;

Όσο αφορά το πιο αγώνισμα δίνει πιο εύκολα μεγάλους βαθμούς και πιο όχι, αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι η υποδομή του υποψήφιου και ο σωματότυπος.

Π.χ. ο κολυμβητής νυν ή πρώην, θα πάρει 19-20 στην κολύμβηση αν είναι αγόρι και 15-20 εάν είναι κορίτσι ενώ θα δυσκολευτεί πολύ περισσότερο φυσικά στα στιβικά αγωνίσματα.

Ο βαρύς σωματότυπος υπερτερεί στην σφαιροβολία από τον ελαφρύ, αλλά υστερεί κατά πολύ στα δρομικά αγωνίσματα (Δρόμος – Άλμα σε Μήκος).

Βέβαια κρίνοντας αντικειμενικά μέσα από την εμπειρία και γνώση 36 ετών ο βαθμός δυσκολίας φαίνεται από τα παρακάτω γραφήματα που σου παραθέτω: 

Μ.Ο. Βαθμολογίας υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Θεσσαλονίκη 

Το πνεύμα του υπουργείου παιδείας εδώ και 36 χρόνια που ασχολούμαι με την προετοιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ήταν και παραμένει το ίδιο:

Είσαι αθλητής υψηλού επιπέδου – πρωταθλητής; 

Γνωρίζω ότι η προπόνηση και η κόπωση σου κλέβουν πολύ χρόνο από το διάβασμα . Άρα θα σε βοηθήσω να εισαχθείς πριμοδοτώντας σε με πολλά μόρια από τα Αγωνίσματα. Αλλά θα πρέπει να μου αποδείξεις ότι είσαι πρωταθλητής, γι αυτό ορίζω πολύ αυστηρή βαθμολογία στα αγωνίσματα.

Με τον τρόπο αυτό βοηθώ εσένα κι από την άλλη μεριά αναγκάζω τον αγύμναστο να γράψει πολύ καλύτερα από εσένα για να εισαχθεί. 

Όμως το παράκανε το υπουργείο.

Η βαθμολογία αγωνισμάτων είναι υπέρμετρα αυστηρή .

Π.χ. για να πάρει ένα αγόρι άριστα στη σφαιροβολία πρέπει να ρίξει 14 μέτρα ή και παραπάνω. Στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου της ηλικίας σου χρυσό μετάλλιο δύσκολα θα έπαιρνε, αλλά αργυρό ή χάλκινο σίγουρα….

Από την άλλη μεριά αυτό που ανεβάζει το επίπεδο δυσκολίας κατά πολύ, είναι η ασυμβατότητα των τριών εξεταζομένων αγωνισμάτων.

Για να κάνεις κορυφαίες επιδόσεις στη σφαιροβολία πρέπει να είσαι ''βουνό''. Χαμογελάμε και μόνο στη σκέψη αυτού του ''βουνού'' να τρέχει 400 μέτρα ή να πηδάει μήκος…

Ενώ όμως από την μια μεριά το Υπουργείο Παιδείας είναι πολύ αυστηρό όσον αφορά την Αγωνιστική Βαθμολογία, δεν ορίζει από την άλλη, όριο χαμηλής βαθμολογίας Αγωνισμάτων στους υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α .

Έτσι ένας υπέρβαρος και παντελώς αγύμναστος που απλά "γράφει" 17.588 (βάση 2018) μόρια εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης με μηδέν στα Αγωνίσματα.

Αυτό είναι Παντελώς λάθος.

Θα έπρεπε να υπάρχει όριο χαμηλής αξιολόγησης στα Αγωνίσματα σε κάθε περίπτωση. Όπως λοιπόν στην Αγγλική Φιλολογία κανείς δεν μπορεί να εισαχθεί αν γράψει κάτω από 10 στα αγγλικά, ακόμη κι αν έχει 20.000 μόρια στα μαθήματα κατεύθυνσης ή στην Αρχιτεκτονική αν δεν έχει 10 στο σχέδιο, έτσι και στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κανείς δεν θα έπρεπε να εισάγεται εάν δεν έχει ένα όριο χαμηλής αξιολόγησης στα Αγωνίσματα που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι το 7 και όχι το 10, ακριβώς γιατί η βαθμολογία των αγωνισμάτων είναι υπέρμετρα αυστηρή...