Προκαταρτικές Εξετάσεις

Όσοι συμπεριληφθούν στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων μετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών θα κληθούν να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες