Όρια Αγωνισμάτων

 

         Στρατός Ξηράς

στρατος ξηρας

Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Σ.Σ.Ε. Όπλα 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m
Σ.Σ.Ε. Σώματα 17'' 4'30'' 1.00m 3.60m 4.40m
Σ.Σ.Α.Σ. Ιατρικό 17" 4'30" 1.00m 3.60m 4.40m
Σ.Σ.Α.Σ. Οδοντιατρικό 17" 4'30" 1.00m 3.60m 4.40m
Σ.Σ.Α.Σ. Κτηνιατρικό 17" 4'30" 1.00m 3.60m 4.40m
Σ.Σ.Α.Σ. Φαρμακευτικό 17" 4'30" 1.00m 3.60m 4.40m
Σ.Σ.Α.Σ. Ψυχολόγων 17" 4'30" 1.00m 3.60m 4.40m
Σ.Σ.Α.Σ. Στρατολογικό 17" 4'30" 1.00m 3.60m 4.40m
Σ.Μ.Υ. Όπλα 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m
Σ.Μ.Υ. Σώματα 17" 4'30" 1.05m 3.60m 4.40m

 

Συμβόλαιο εγγύησης

Συμβόλαιο εγγύησης
Στο Diamantis Sports School ό,τι λέμε το υπογράφουμε. Και δεσμευόμαστε για αυτά που υπογράφουμε.