Όρια Αγωνισμάτων

Αστυνομία

ελας

Δρόμος
100m
Δρόμος
1000m
Άλμα σε
ύψος
Άλμα σε
μήκος

Ρίψη σφαίρας
(7.275kg)
(M.O. δεξί -
αριστερό χέρι)

Αξιωματικοί 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m
Αστυφύλακες 16'' 4'20'' 1.05m 3.60m 4.50m

 

Συμβόλαιο εγγύησης

Συμβόλαιο εγγύησης
Στο Diamantis Sports School ό,τι λέμε το υπογράφουμε. Και δεσμευόμαστε για αυτά που υπογράφουμε.